Geneza logo
Spółka z o.o. Rok założenia 1990
 

Pomiar i regulacja temperatury
 
  ul. Narciarska 2, 31-579 Kraków
  0601 51-11-98, fax: (12) 647 61 74

|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || HACCP || Walidacja || Oferta współpracy || Email || Kontakt ||
 
Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, kalibratory, czujniki temperatury, czujniki wilgotności, czytniki pamięci, manometry, rejestratory procesów techn., drukarki, barometry, rejestratory z kartą pamięci MMC, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , komputery laboratoryjne, rejestratory z pamięcią pendrive, urządzenia laboratoryjne,
rejestratory tablicowe, rejestratory Bluetooth


Urządzenia laboratoryjne produkcji PW “Geneza” Sp z o.o do celów walidacji
spełniające unijne wymogi cGMP, GLPS oraz HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) - system analizy zagrożeń i krytycznych
punktów kontroli przy produkcji i przechowywaniu żywności.
cGMP (current Good Manufacturing Practices) - ciągła Dobra Praktyka Produkcyjna
GLPs (Good Laboratory Practices) - Dobra Praktyka Laboratoryjna

W związku z przystosowywaniem prawodawstwa Polski do unijnego już wkrótce wszystkie
polskie laboratoria badające żywność, materiały biologiczne oraz farmaceutyczne będą
zobligowane do wprowadzenia w swoich firmach procedur cGMP oraz GLPs a także systemu HACCP.
Powyższe dyrektywy są wprowadzane przez różne ciała unijne. Przepisy te wymagają walidacji
wyposażenia laboratoryjnego.
Wychodząc na przeciw potrzebom polskich laboratoriów PW “Geneza” Sp z o.o. wdrożyła do produkcji kompletne wyposażenie do realizacji programu walidacji przyrządów do pomiaru temperatury oraz wilgotności względnej, w szczególności system kalibracji ISO - Test 9000.
Do wszystkich elementów wyposażenia dostarczamy niezbędne świadectwa uwierzytelnienia
Urzędów Miar RP.
Oprócz tego PW “Geneza” Sp z o.o. produkuje przyrządy pomiarowe specjalnie zaprojektowane do
pracy w środowisku zwalidowanym. Przyrządy te systematycznie monitorują temperaturę i wilgotność względną wszędzie tam, gdzie procedury GLPs tego wymagają (na przykład w pokoju wagowym, czy przy przechowywaniu materiału biologicznego do badań).
Do realizacji powyższych celów PW “Geneza” Sp. z o.o. proponuje Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT - 198 pozwalający na równoczesny pomiar i monitorowanie temperatury w zakresie -100oC do +500oC w nawet ośmiu punktach pomiarowych oddalonych od siebie
do 100 metrów. Jako wyposażenie uzupełniające do rejestratora polecamy całą gamę czujników
temperatury Pt - 100 o różnym zakresie temperatur z przeznaczeniem do montażu zarówno w chłodniach jak i w różnorodnych liniach technologicznych. 
Do monitorowania temperatury i wilgotności względnej w magazynach żywności, pokojach wagowych oraz cieplarkach polecamy Mikroprocesorowy Termohigrometr Rejestrujący THM - 298 lub THM - 2001.
Sonda termohigrometru może być również umieszczona w odległości do 100 metrów od miernika.
Oba przyrządy pomiarowe mogą więc być zainstalowane w pomieszczeniu nadzoru  technologicznego i za pomocą specjalnego kabla transmisji danych podłączone do komputera.
Należy zwrócić uwagę, że system nie wymaga do prawidłowej pracy oddzielnego komputera,
a ponadto w trakcie rejestracji komputer może być wykorzystywany do innych celów (np. pracy
biurowej). Wyniki monitorowania mogą być archiwizowane zarówno w formie wykresu jak i w formie
tabelarycznej (przykładowe wydruki: KRT-198, THM-298).
Oferujemy także specjalne torby lodówki do monitorowania temperatury transportu próbek żywności
do badań laboratoryjnych ich jakości.
Wszystkie powyższe urządzenia są dziełem polskiej myśli technicznej, a ich parametry 
odpowiadają najlepszym standardom międzynarodowym, o czym świadczy uwierzytelnienie większości naszych wyrobów przez Urząd Miar oraz ich wieloletnie stosowanie przez przemysł krajowy, instytuty naukowe a także przez Krajowy Nadzór Metrologiczny (Główny Urząd Miar w Warszawie, Okręgowe Urzędy Miar w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie), Nadzór Sanitarny i Weterynaryjny. 

Gwarantujemy także, że wysoka polska jakość nie musi być droga.


|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || HACCP || Walidacja || Oferta współpracy || Email || Kontakt ||
 
Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, kalibratory, czujniki temperatury, czujniki wilgotności, czytniki pamięci, manometry, rejestratory procesów techn., drukarki, barometry, rejestratory z kartą pamięci MMC, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , komputery laboratoryjne, rejestratory z pamięcią pendrive, urządzenia laboratoryjne,
rejestratory tablicowe, rejestratory Bluetooth


Copyright © 1999-2010 PW Geneza Sp. z o.o. All rights reserved.